• 519 578 545

Oferta

ZAJĘCIA DLA DZIECI ef
dla osób w wieku 3-12 lat

Nauka angielskiego od najmłodszych lat to najlepsza metoda na szybkie przyswojenie języka obcego.

Im wcześniej dziecko zacznie uczyć się angielskiego, tym lepiej.

Nasze zajęcia dla dzieci charakteryzują się dużą różnorodnością, a tematy związane są z życiem codziennym – uczniowie chętnie poznają słownictwo, które odnosi się do szkoły, przyjaciół, rodziny, hobby, sportu, itd. Dbamy o to, aby nauka angielskiego  stała się przyjemnością.

Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie, dostrzegając jego mocne i słabe strony, a potem skutecznie pomagamy mu w rozwinięciu jego zdolności językowych. Używamy sprawdzonych metod językowych, takich jak:

 • Metoda komunikatywna – nacisk na rozwój umiejętności mówienia i porozumiewania się w praktycznych sytuacjach. Dzięki tej metodzie dzieci nabierają właściwych nawyków językowych i  sytuacjach codziennych będą sami potrafili porozumieć się po angielsku.
 • Odtwarzanie sytuacji z życia codziennego – na zajęciach symulowane są sytuacje dnia codziennego. W ten sposób przygotowujemy dzieci do spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku, np. w czasie wyjazdu za granicę lub kontaktu z obcokrajowcem.
 • Różnorodność technik i ćwiczeń językowych – oprócz ciekawego, kolorowego podręcznika, który zawiera mnóstwo interesujących ćwiczeń, piosenek i wierszyków organizujemy gry, quizy i konkursy – wszystko po to, aby nauka była jak największą przyjemnością.
 • Materiały multimedialne – nauka musi być nowoczesna! Dzieci na co dzień korzystają z komputerów, dlatego nauka z pomocą multimedialnych materiałów jest dla nich o wiele ciekawsza, niż sam podręcznik. Zastosowanie nowoczesnych technik znacznie przyspiesza i ułatwia naukę, stanowi także atrakcyjny materiał do samodzielnej pracy w domu.

Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu do wyboru (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe lub soboty)
 • Małe grupy – max. 6-8 osób

Cena  zajęć: – 20 zł/45 min. 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna 

Rabat na podręcznik 20%

 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY ef
dla osób w wieku 13-19 lat

Zajęcia STANDARD

Zajęcia przeznaczone dla osób w wieku 13-19 lat mające na celu podniesienie wszystkich umiejętności językowych , a w szczególności wyćwiczenie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim. Podczas zajęć utrwalamy dotychczas zdobytą wiedzą oraz wprowadzamy nowe zagadnienia. Zajęcia pomagają przyswoić obowiązujący w szkole materiał, a przede wszystkim nauczyć się języka angielskiego na zadowalającym poziomie. Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.

Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 • Małe grupy – max. 6-8 osób

Cena  zajęć: – 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty lub matury?
W Vista School proponujemy zajęcia, które są  w całości dostosowane do wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas kursu podniesiesz swój poziom znajomości języka i nauczysz się rozwiązywać arkusze egzaminacyjne. Poznasz ćwiczenia w pełni odwzorowujące zadania, które będziesz musiał wykonać podczas egzaminu. Zapisz się na kurs i zdaj egzamin z jak najlepszym wynikiem! Przygotuj się z Vista School i zapewnij sobie miejsce w wymarzonym liceum i uczelni. Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.


Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu do wyboru (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 • Małe grupy – 6-8 osób

Cena  zajęć: – 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 

Kurs przygotowujący do egzaminów międzynarodowych

Zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą przystąpić do międzynarodowych egzaminów i uzyskać certyfikat znajomości języka obcego honorowany na całym świecie. W Vista School prowadzone są zajęcia grupowe przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE, TOELC, TOEFL, IELTS, ILEC, ICEF, TOEIC, KET, PET.  W ramach szkolenia gruntownie przygotowujemy do wybranego egzaminu , wykonujemy ćwiczenia, które odwzorowują zadania egzaminacyjne. Oprócz tego dopełniamy wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do wybranego egzaminu. Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.

Zajęcia:

 1. 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu do wyboru (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 2. Małe grupy – max. 6 osób

Cena  zajęć: 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 

Zajęcia indywidualne i Mini Grupy

 

Zajęcia indywidualne wychodzą naprzeciw konkretnym oczekiwaniom oraz potrzebom słuchacza. Kurs służy poprawie umiejętności językowych, jego częstotliwość oraz zakres materiału uzgadniany jest indywidualnie. Przeznaczony jest dla młodzieży ceniącej bezpośredni kontakt z lektorem oraz zindywidualizowany charakter zajęć. Kursy indywidualne cechują się bardzo szybkim przyswajaniem nowego materiału przez uczestnika, a co się z tym wiąże podniesieniem w krótkim czasie poziomu zaawansowania i posługiwania się językiem obcym. Do wyboru:  zajęcia indywidulane lub Mini Grupy (2-4 osób). Wysoka efektywność gwarantowana!

Zajęcia:

 • Częstotliwość – dopasowana indywidualnie
 • Zajęcia indywidulane: Cena zajęć – 60 zł/60 min.
 • Mini Grupy (2-3 osoby): Cena zajęć:  50 zł/60 min./os.

 

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCHef

Kurs STANDARD

Kursy grupowe dla dorosłych mają na celu opanowanie wszystkich umiejętności językowych. Przeznaczone są dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje językowe w małych, maksymalnie
8 osobowych grupach. Taka organizacja zajęć pozwala nawiązać bezpośredni kontakt z lektorem, co sprzyja efektywnej nauce i szybkiemu przyswajaniu nowego materiału. Kursy grupowe dla dorosłych podnoszą poziom znajomości języka i rozwijają umiejętności komunikacyjne. Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.

Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu do wyboru (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 • Małe grupy – max. 6-8 osób

 

Częstotliwość zajęć

Kurs - ilość godzin zegarowych

60 min. 1 raz w tygodniu

45 godzin Kurs STANDARD 1

90 min. 1 raz w tygodniu

65 godzin Kurs STANDARD 2

60 min. 2 razy w tygodniu

90 godzin Kurs PRO 1 

90 min. 2 razy w tygodniu

130 godzin Kurs PRO 2

 

 

  Cena  zajęć: 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 

Kurs konwersacyjny

Kurs konwersacyjny jest przeznaczony dla osób, które chcą przede wszystkim zdobyć umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym lub utrzymać umiejętności językowych na najwyższym poziomie. Podczas kursu główny nacisk kładziemy na mówieniu i swobodnym posługiwaniu się językiem obcym. Celem kursu jest osiągnięcie zaawansowanego poziomu konwersacji z bogatym słownictwem tematycznym. Konwersacje w Vista School służą przełamywaniu najczęstszej bariery w posługiwaniu się językiem obcym, czyli obawy przed niegramatycznym, błędnym wypowiadaniem się.
Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.


Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 • Małe grupy – max. 6-8 osób

Cena  zajęć: 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu - zniżka 10%  

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 Kurs indywidualny

Kurs indywidualny wychodzi naprzeciw konkretnym oczekiwaniom oraz potrzebom uczestnika. Kurs służy poprawie umiejętności językowych, jego częstotliwość oraz zakres materiału uzgadniany jest indywidualnie.  Przeznaczony jest dla osób ceniących indywidualny charakter zajęć oraz elastyczne terminy i godziny spotkań. Kursy indywidualne cechują się bardzo szybkim przyswajaniem nowego materiału przez uczestnika, a co się z tym wiąże podniesieniem w krótkim czasie poziomu zaawansowania i posługiwania się językiem obcym. Do wyboru:  zajęcia indywidulane lub Mini Grupy (2-4 osób). Wysoka efektywność gwarantowana!

Zajęcia:

Częstotliwość – dopasowana indywidualnie

Zajęcia indywidulane:
Cena  zajęć – 60 zł/60 min.

Mini Grupy (2-3 osoby):

Cena zajęć –  50 zł/60 min. za osobę

 

Kurs przygotowujący do egzaminów międzynarodowych


Kurs przeznaczony dla osób, które chcą przystąpić do międzynarodowych egzaminów i uzyskać certyfikat znajomości języka obcego honorowany na całym świecie. W Vista School prowadzone są zajęcia grupowe przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE, TOELC, TOEFL, IELTS, ILEC, ICEF, TOEIC, KET, PET.  W ramach szkolenia gruntownie przygotowujemy do wybranego egzaminu , wykonujemy ćwiczenia, które odwzorowują zadania egzaminacyjne. Oprócz tego dopełniamy wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do wybranego egzaminu. Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Dyplomu.

Zajęcia:

 • 60 lub 90 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu do wyboru (poniedziałek- piątek, godziny popołudniowe; soboty)
 • Małe grupy – max. 6-8 osób

Cena  zajęć: 20 zł/45 min., 28 zł/60 min.

Płatność comiesięczna

Rabat na podręcznik 20%

 

DLA FIRMef

Kurs BUSINESS ENGLISH

Vista School prowadzi specjalistyczne kursy biznesowe w języku angielskim. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą udoskonalić  wiedzę z zakresu specjalistycznych zwrotów i wyrażeń biznesowych, jak i również przygotować się do egzaminu BEC.
 
Kurs BUSINESS ENGLISH obejmuje tematy z zakresu General Business English, Telephoning, English for Travel, Secretary English, Marketing, Sales and Promotion, Law, Medicine i wiele innych.
 
Celem biznesowych kursów egzaminacyjnych (BEC) jest przede wszystkim wyćwiczenie technik egzaminacyjnych – uczestnicy oprócz poznania zagadnień biznesowych nabywają także niezbędne umiejętności wymagane podczas egzaminu.

Zajęcia:
Częstotliwość – dopasowana indywidualnie

Cena zajęć : 50 zł/60 min. za osobę - minimum 4 osoby w grupie, maksymalnie 8 osób

Miejsce zajęć – on-site (w siedzibie firmy)

Podręcznik z płytą CD z rabatem 20%

 

Kursy branżowe

Kursy branżowe służą nauce języka obcego pod kątem poznania słownictwa oraz zdobycia umiejętności językowych dotyczących konkretnej branży. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą podnieść kompetencje językowe w celu wykonywania zawodu lub świadczenia usług. Kursy branżowe są odpowiednie także dla tych, których celem jest przekwalifikowanie swojego profilu zawodowego. Firmy mogą kompleksowo szkolić pracowników pod kątem specjalistycznego słownictwa, którego znajomość podniesie jakość pracy.

Zajęcia:

Częstotliwość – dopasowana indywidualnie

Cena zajęć - 50 zł/60 min. za osobę

Miejsce zajęć – on-site (w siedzibie firmy)

Podręcznik  z płytą CD z rabatem 20%

Kurs INTENSIVE

Kurs INTENSIVE to zajęcia angielskiego, które odbywają się codziennie przez okres od dwóch do kilku miesięcy, min. 90 minut/dziennie. Ich celem jest nauka języka angielskiego w bardzo krótkim czasie. Zakres tematyczny jest ustalany indywidualnie.  

Zajęcia:

Częstotliwość – min. 90 min./dzień

Cena zajęć

 • 45 zł os./90 min. (2-3 osoby w grupie)
 • 40 zł os./90 min. (4-6 osób w grupie)

Podręcznik z płytą CD z rabatem 20%

TŁUMACZENIAef

W Vista School oferujemy nieprzysięgłe usługi tłumaczeniowe. Zapewniamy kompleksową obsługę językową, opracowanie każdego pisma, dokumentu i prezentacji. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego projektu oraz rzetelna i terminowa obsługa.
 
Oferujemy korzystne rabaty oraz szybkie terminy realizacji.
 
Rodzaje – tłumaczenia ustne i pisemne.

W ramach tłumaczeń pisemnych oferujemy następujące tłumaczenia:

 • ogólne – pisma i dokumenty o tematyce niespecjalistycznej (korespondencja, strony internetowe, ulotki, broszury, raporty, literatura niespecjalistyczna itp.),
 • specjalistyczne – dokumenty z następujących dziedzin:  informatyka, prawo, medycyna, technika, reklama, przemysł, bankowość i finanse, handel, ekonomia, i inne.

W ramach tłumaczeń ustnych oferujemy:

 • tłumaczenia symultaniczne – usługa adresowana głównie do organizatorów konferencji, pokazów, wykładów itp. z udziałem osób nie posługujących się językiem polskim lub językiem obcym; przekład może być prowadzony w obie strony i jest dokonywany w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej,
 • tłumaczenia konsekutywne – forma najczęściej stosowana podczas szkoleń, rozmów handlowych, konferencji prasowych, itp.; przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej.

ANGIELSKI W PRZEDSZKOLACHef

Współpraca

Oferujemy zajęcia dla przedszkolaków dopasowane do możliwości najmłodszych: uczymy poprzez zabawę, dużo śpiewamy, tańczymy, rysujemy. Motywujemy najmłodszych do nauki języka angielskiego – dzieci są zachęcane do wspólnej nauki, chwalone i nagradzane.

Jeżeli prowadzisz przedszkole i jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, skontaktuj się z nami. Zapewniamy konkurencyjne ceny.

 

JĘZYK NIEMIECKIgerm


ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Prowadzimy zapisy na zajęcia z języka niemieckiego, który prowadzony jest w grupach lub mini grupach. Charakter zajęć dopasowany jest do potrzeb uczestników i obejmuje mi.in.: nauka języka na rożnych poziomach zaawansowania, przygotowanie do matury, konwersacje.

 

 

 

 

 

Szkoła językowa Wejherowo - Angielski Wejherowo

VISTA SCHOOL to wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych, które w 2014 roku zaowocowało powstaniem szkoły językowej. Specjalizujemy się w indywidualnych i grupowych zajęciach z języka angielskiego. Oferta edukacyjna składa się ze zróżnicowanych kursów - kładziemy nacisk na wysoką skuteczność przyswajania wiedzy. Łączymy metody tradycyjne z nowoczesnymi - podręcznik, tablica interkatywna, gry i plansze językowe, ciekawe filmiki tematyczne po angielsku.

Kontakt

VISTA SCHOOL Szkoła Języków Obcych

tel.: 519 578 545

e-mail:

ADRES: ul. Nanicka 18 84-200 Wejherowo (obok Szkoły Podstawowej Nr 8 i basenu)

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii aby poprawnie funkcjonować. Polityka Cookies